PaedDr. RÓZSA SKABELA SA MENÍ NA SKABELA s.r.o.

Prečo táto zmena?

Vyše 20 rokov sa venujem tvorbe učebníc, pracovných zošitov, metodických príručiek pre učiteľov ako aj navrhovaniu učebných pomôcok pre učenie sa žiakov. Od vytvorenia novej edície nástenných plagátov "Živé obrázky" bola logická cesta k vytvoreniu novej učebnice a pracovného zošita Živé obrázky pre prvý ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Prvotný entuziazmus bol v priebehu roka 2021 podporený záujmom učiteľov o metodickú príručku a záujmom škôl o využívanie týchto edukačných publikácií vo vyučovaní žiakov. Priaznivá spätná väzba od učiteľov ma naďalej povzbudzovala, takže postupne vznikol ďalší edukačný balíček: učebnica Živé obrázky 2, pracovný zošit k učebnici Živé obrázky 2, metodická príručka pre prácu s učebnicou a pracovným zošitom Živé obrázky 2, nové učebné pomôcky. Darí sa nám neustále rásť, no chceme sa rozvíjať ďalej a na to potrebujeme inú právnu formu.

Zmení sa pre školy a iných záujemcov niečo?

Zmena z PaedDr. Rózsa Skabela na SKABELA s.r.o. nijako neovplyvní spôsob objednávania učebníc a učebných pomôcok. Adresa a telefónne číslo zostávajú rovnaké. Nezmenená ostáva aj registrácia v klube. Prosím Vás však o trošku trpezlivosti. Prechod na inú právnu formu si vyžaduje istý čas. Objednávanie učebníc a dodávky na školy budú realizované v druhom júnovom týždni. Zostávam tým istým partnerom, ktorý Vám bude aj naďalej ponúkať kvalitné produkty a rýchle služby.