Kontaktné informácie

SKABELA, s.r.o.

IČO: 54654998

DIČ: SK2121748343

IČ DPH: SK2121748343


Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK57 0200 0000 0046 0883 9558

SWIFT kód: SUBASKBX

Adresa:
č. 105, Kosihy nad Ipľom, 991 11

Telefónne číslo:
+421 907 785 116

E-mail:
skabela.rozsa@ziveobrazky.sk

Sledujte ma:
Facebook: ÉlŐ képek- Živé obrázky