pre rodičov

Čo sú to Živé obrázky?
Na akých princípoch je učenie sa detí pripravené?
Čo sa očakáva, že budú vedieť žiaci pri vstupe do prvého ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským?
Akými metódami a formami sa budú žiaci učiť?
Čo je obsahom učebnice a pracovného zošita?

Ako sa rodič dozvie o pokrokoch svojho dieťaťa?

Dozviete sa v nasledujúcom videu.