Čo sú Živé obrázky?

Je to súbor 18 plagátov - postáv detí. Odporúčaný formát plagátov je A2 a je výhodou, ak sú plagáty umiestnené na stene triedy. Živé obrázky dávajú žiakom šancu na zažitie úspechu. Už aj to je úspech, keď žiak našiel príslušný obrázok predmetu na postave zo Živých obrázkov, aj keď ho nevie pomenovať.

Poskytujú žiakom možnosť na tvorbu podľa vlastnej fantázie a podľa svojich schopností a tým aj obrovskú šancu na diferenciáciu - žiaci tvoria vety podľa svojich schopností.

Dávajú možnosť na pohyb. Žiak/žiaci ide/idú k Živým obrázkom a ukazuje/ukazujú riešenie. Živé obrázky sa dajú využívať bez výnimky v každej komunikačnej téme. Závisí len od kreativity učiteľa, kedy a ako to využíva.

Živé obrázky dávajú možnosť na odľahčenie vyučovacej hodiny a na spestrenie vyučovacej hodiny. Učiteľ môže striedať úlohy v učebnici a na Živých obrázkoch, tým sa oživuje pozornosť žiakov. Často sa vytvoria humorné situácie, vytvoria sa vtipné vety. Aj tieto chvíle zabezpečujú zažitie zážitku.

Na Živých obrázkoch sú jednotlivé obrázky predmetov a javov umiestnené vo farebných poliach. Okrem farieb sú pre označenie gramatického rodu využívané aj znaky:

v modrých poliach sú umiestnené obrázky predmetov a javov, ktorých názov je

mužského rodu

v červenom poli sú umiestnené obrázky predmetov a javov, ktorých názov je

ženského rodu

v zelených poliach sú umiestnené obrázky predmetov a javov, ktorých názov je

stredného rodu

v žltom poli sú umiestnené obrázky predmetov a javov, ktorých názov patrí medzi

pomnožné podstatné mená


Chcete vedieť o Živých obrázkoch viac? Pozrite si nasledujúce videá!