Živé obrázky 3: Slovenský jazyk pre tretí ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

PaedDr. Skabela Rózsa a PaedDr. Bónová Irena

Učebnica Živé obrázky 3: Slovenský jazyk pre tretí ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

ISBN 978-80-974467-4-1

Počet strán: 115
Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 18,14 €.

19,95 €
bez DPH 18,14 €