Súbor obrázkov s hláskami

Popis: Súbor sa skladá z desiatich obrázkov rozmeru A3: dom samohlásky vyplnený, dom samohlásky prázdny, dom dvojhlásky vyplnený, dom dvojhlásky prázdny, mäkké spoluhlásky vyplnené, mäkké spoluhlásky prázdne, obojaké spoluhlásky vyplnené, obojaké spoluhlásky prázdne, tvrdé spoluhlásky vyplnené, tvrdé spoluhlásky prázdne.

Použitie: pomocou tejto učebnej pomôcky hravou formou môžeme nacvičovať rozdelenie hlások na samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky. K tejto učebnej pomôcke odporúčame využiť magnetické obrázky s písmenami.

Materiál: matný tvrdý papier 200 g/m2 .

15,00 €
bez DPH 13,64 €