Súbor didaktických hier Živé obrázky 4

Súbor obsahuje 70 hier z Metodickej príručky Živé obrázky 4.

V tomto súbore didaktických hier Živé obrázky 4, čitateľ nájde názov a opis hry, približný čas na jej realizáciu, číslo strany na ktorej sa nachádza hra v Metodickej príručke 4, kód hry v Metodickej príručke 4.
Súbor vznikol preto, aby na jednom mieste boli k dispozícii všetky didaktické hry.

ISBN 978-80-69054-17-2

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 5,45 €.

6,00 €
bez DPH 5,45 €