Súbor didaktických hier Živé obrázky 2

Súbor obsahuje 72 hier z Metodickej príručky Živé obrázky 2.
Hry z 2.ročníka opakujeme aj v 3. ročníku.
Opis týchto hier sa v Metodickej príručke 3 nenachádza, obsahuje iba odkaz na hru v Metodickej príručke 2.

V tomto súbore didaktických hier Živé obrázky 2, čitateľ nájde názov a opis hry, približný čas na jej realizáciu, číslo strany na ktorej sa nachádza hra v Metodickej príručke 2, kód hry v Metodickej príručke 2 .
Súbor vznikol preto, aby na jednom mieste boli k dispozícii všetky didaktické hry.

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 5,45 €.

6,00 €
bez DPH 5,45 €