Živé obrázky - dvojhárok A3

PaedDr. Skabela Rózsa: Živé obrázky

Živé obrázky - dvojhárok A3.

ISBN 978-80-973896-0-4

Výhodou tejto pomôcky je, že žiak naraz vidí všetkých 18 postáv zo Živých obrázkov. 

Žiak sa vie ľahko orientovať, vyhľadávať.

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 0,45 €.


0,50 €
bez DPH 0,45 €