Živé obrázky 2: Slovenský jazyk pre druhý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

PaedDr. Skabela Rózsa a PaedDr. Bónová Irena

Učebnica Živé obrázky 2: Slovenský jazyk pre druhý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

ISBN 978-80-973896-6-6

Počet strán: 114
Súčasťou učebnice je aj lupa pre žiakov.

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 18,14 €.

19,95 €
bez DPH 18,14 €