Živé obrázky 1: Slovenský jazyk pre prvý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

PaedDr. Skabela Rózsa a PaedDr. Bónová Irena

Učebnica Živé obrázky 1: Slovenský jazyk pre prvý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

ISBN 978-80-973896-3-5

Počet strán: 100

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 17,23 €.

18,95 €
bez DPH 17,23 €