Pracovný zošit k učebnici Živé obrázky 2: Slovenský jazyk pre druhý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

PaedDr. Skabela Rózsa a PaedDr. Bónová Irena

Pracovný zošit k učebnici Živé obrázky 2: Slovenský jazyk pre druhý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

ISBN 978-80-973896-5-9

Počet strán: 88 

Cena je uvádzaná s DPH.

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 6,32 €.

6,95 €
bez DPH 6,32 €