Pracovný zošit k učebnici Živé obrázky 1: Slovenský jazyk pre prvý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

PaedDr. Skabela Rózsa a PaedDr. Bónová Irena

Pracovný zošit k učebnici Živé obrázky 1: Slovenský jazyk pre prvý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

ISBN 978-80-973896-2-8

Počet strán: 75.

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 6,32 €.

6,95 €
bez DPH 6,32 €