Príručka pre rodičov - v maďarskom jazyku

Príručka pre rodičov - v maďarskom jazyku

Sprievodca pre rodičov učebnicou Živé obrázky 1: Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, pracovným zošitom k učebnici a navrhovanou metodikou vyučovania.
Jednoducho a prístupne si rodičia môžu nájsť základné informácie o Živých obrázkoch. Zistia, ako Živé obrázky sa využívajú v učebnici, pracovnom zošite a v učení sa svojho dieťaťa.
V maďarskom jazyku.
Farebne, rozsah 4 strany A5.

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 0,45 €.

0,50 €
bez DPH 0,45 €