Karty SLOVÁ 2

Súbor obsahuje 18 kusov kariet s rozmermi 11,4 x 7,8 cm.

Didaktická hra ponúka, okrem zážitku z hry, aj možnosť na nácvik čítania, slabikovania slov, pomenovania počtu slabík a porovnávanie počtu slabík (menej, viac, rovná sa) a na pozorovanie pravopisu uvedených slov. Na kartách sa nachádzajú slová náročnejšie na čítanie so všetkými písmenami slovenskej abecedy.

Materiál: matný kartón s obojstrannou jemnou lamináciou.

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 5,41 €.

5,95 €
bez DPH 5,41 €