Rozprávková kocka - 4. ročník

Rozprávková kocka - 4. ročník

Je to sieť kocky pripravená z hrubého lesklého papiera.

V prvom ročníku je 6 rozprávok. Na každej strane tejto kocky je nakreslený moment z jednej rozprávky.
Žiaci hádžu kockou a dramatizujeme tú rozprávku, ktorú nám kocka ukazuje. Túto kocku používame na opakovanie aj v ostatných ročníkoch.
Na jednej strane listu A4 sa nachádza rozprávková kocka s najväčším rozmerom, na opačnej strane sú kocky s dvomi menšími rozmermi.
Čím menšia je kocka, tým ľahšie sa s ňou hádže. Na väčšej kocke lepšie vidno obrázky.
Vystrihnite rozprávkovú kocku so zvoleným rozmerom a potom zlepte strany kocky.

Materiál: jemne laminovaný kartón.

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 2,68 €.

2,95 €
bez DPH 2,68 €