Pracovný zošit k učebnici Živé obrázky 3: Slovenský jazyk pre tretí ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

PaedDr. Skabela Rózsa a PaedDr. Bónová Irena

Pracovný zošit k učebnici Živé obrázky 3: Slovenský jazyk pre tretí ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

ISBN 978-80-974467-1-0

Počet strán: 78 

Cena je uvádzaná s DPH.

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 6,32 €.

6,95 €
bez DPH 6,32 €