Plagáty ON a ONA s pomocnými kartičkami

Súbor sa skladá z dvoch postáv ON a ONA. Obrazy majú rozmer A2. K súboru patrí aj Súbor kartičiek s príponami, (-om, -ou, -om, -ov, -ova, -ovo, -ove, -in, -ina, -ino, -ine, -u), číslovkami(jeden, jedna, jedno, jedny, dva, dve, dve, dvoje), so zámenami (môj, moja,moje, moje, tvoj, tvoja, tvoje, tvoje, ten, tá, to, tie).
Plagáty s pomocnými kartičkami uľahčujú žiakom tvorbu viet a komunikáciu.
Materiál: špeciálny plagátový papier 200 g.

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 9,05 € .

9,95 €
bez DPH 9,05 €