Metodická príručka k učebnici Živé obrázky 3: Slovenský jazyk pre tretí ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

PaedDr. Rózsa Skabela

Metodická príručka k učebnici Živé obrázky 3: Slovenský jazyk pre tretí ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

ISBN 978-80-973896-8-0

Počet strán: 190

Predná a zadná strana metodickej príručky je laminovaná. Pre ľahšie narábanie s metodickou príručkou je použitá väzba kovovou špirálou.

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 25,41 €.

27,95 €
bez DPH 25,41 €