Metodická príručka k učebnici Živé obrázky 4: Slovenský jazyk pre štvrtý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Metodická príručka k učebnici Živé obrázky 4: Slovenský jazyk pre štvrtý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
PaedDr. Rózsa Skabela
Metodická príručka k učebnici Živé obrázky 4: Slovenský jazyk pre štvrtý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
ISBN 978-80-69054-08-0
Počet strán: 190

27,95 €
bez DPH 25,41 €