Metodická príručka k učebnici Živé obrázky 1: Slovenský jazyk pre prvý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

PaedDr. Rózsa Skabela a PaedDr. Irena Bónová

Metodická príručka k učebnici Živé obrázky 1: Slovenský jazyk pre prvý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

ISBN 978-80-973896-1-1

Počet strán: 299

Predná a zadná strana metodickej príručky je laminovaná. Pre ľahšie narábanie s metodickou príručkou je použitá väzba kovovou špirálou.

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 25,41 €.

27,95 €
bez DPH 25,41 €