Lupa

Deti milujú objavovanie. Z tohto dôvodu sme v učebnici a pracovnom zošite pre 2. ročník zvolili malé písmo na zopakovanie učiva 1. ročníka, ktoré môžu žiaci čítať s lupou.

Lupa je súčasťou dodávky učebnice pre 2. ročník.

Pre prípad potreby sa dá lupa objednať aj zvlášť.

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 0,42 €.

0,50 €
bez DPH 0,42 €