Hravý pravopis s kruhmi

Popis: V sade sa nachádza 16 farebných kolies so slovami:

  • červené koleso na nácvik slov s mäkkými slabikami – tzv. "jahodové slová",
  • hnedé koleso na nácvik slov s tvrdými slabikami- tzv. "orechové slová",
  • žlté koleso na nácvik slov so slabikami de, te, ne, le, di, ti, ni, li,
  • fialové koleso na nácvik slov s dvojhláskami,
  • zelené koleso na nácvik slov, v ktorých za obojakými písmenami sa píše -y – tzv. "hruškové slová", 
  • oranžové koleso, v ktorých za obojakými písmenami sa píše -i – tzv. "hruškové slová",
  • 2 krát dúhové kolesá – na ktorých sú prítomné všetky už vymenované pravopisné javy.) 

Táto učebná pomôcka slúži na nácvik pravopisu.

Špeciálne skrutky na prichytenie ručičiek sú súčasťou dodávky.

Použitie: kruhy vystrihneme, ručičky namontujeme pomocou skrutiek. Žiaci za radom prídu a roztočia koleso. Slovo, na ktoré ručička kolesa ukazuje, diktujú spolužiakom, ktorí to píšu do tabuľky v pracovnom zošite, alebo do zošita. Potom žiak, ktorý roztočil koleso, diktované slovo napíše na tabuľu. Slovo prečíta, kontroluje pravopis. Keď je bez chyby, ostatní žiaci kontrolujú svoju prácu na základe tabule. Keď slovo napíšu bez chyby, vedľa slova v tabuľke, dajú fajku. Príde ďalší žiak roztočiť koleso. Hru môžu hrať žiaci aj vo dvojiciach, trojiciach. Navzájom diktujú slová a kontrolujú pravopis na základe kolesa.

Materiál: kartón 300g, obojstranná farebná tlač, 8 listov formátu A4

20,00 €
bez DPH 18,18 €