Gramatika do vrecka

Popis:

Táto brožúra obsahuje gramatické javy, ktoré sa učili žiaci v 1., 2., 3. a 4. ročníku.

Žiaci v nej nájdu:

 • príklady na rody podstatných mien,
 • ukážku na tvorbu množného čísla podstatných mien v mužskom, ženskom a v strednom rode s používaním čísloviek 2,3,4,
 • používanie inštrumentálu (s kým cestuješ, čím cestuješ, čím píšeš, kreslíš..., čím si umyješ zuby...),
 • používanie privlastňovacích zámen,
 • časovanie slovies v minulom, prítomnom a v budúcom čase,
 • používanie SA, SI v činnostiach,
 • slovenskú abecedu a rozdeľovanie hlások,
 • slabikovanie,
 • rozdeľovanie viet a príklady na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, zvolacie a želacie vety,
 • najfrekventovanejšie opytovacie zámená,
 • základné číslovky do 3000 a radové číslovky do 10,
 • znázornené predložky (na, v, pri, pod, za , nad, pred, medzi).

Materiál: Brožúra formátu A5. Brožúra má 20 strán.

ISBN 978-80-69054-14-1

3,00 €
bez DPH 2,73 €