Flexi dom

Súbor sa skladá z 6 ks domov rozmeru A3. Z toho v 4 domoch sú políčka (okná) označené farbami rodov. V 2 domoch nie sú označené rody. K domu patrí 18 ks vymeniteľnej strechy, na ktorých sú magnety, čo zabezpečí ľahké pripnutie strechy k domu. Súčasťou sady je 21 ks písmen s magnetmi a 4 ks trojuholníkov označujúce slabiky.
K súboru používame magnetické obrázky. Flexi dom vieme využívať pri každej téme na podporu komunikácie.
Materiál: lesklý kartón.

Uvádzaná je cena s DPH.

Cena bez DPH: 24,50 € .


26,95 €
bez DPH 24,50 €