Dôležité informácie o edukačných publikáciách

ŽIVÉ OBRÁZKY 1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporučilo pod č. 2021/13401:5-A2201 súbor didaktických prostriedkov Živé obrázky 1: Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - učebnica, pracovný zošit. Odporúčacia doložka nadobúda účinnosť 23. júna 2021 a má platnosť do 31. augusta 2026.


Na nákup uvedeného súboru je možné použiť príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu.

ŽIVÉ OBRÁZKY 2 SÚ SCHVÁLENÉ!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č.2023/7460:7-C2901 súbor edukačných publikácií:
Učebnica Živé obrázky 2 - Slovenský jazyk pre druhý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Pracovný zošit k učebnici Živé obrázky 2 - Slovenský jazyk pre druhý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Doložka nadobúda účinnosť 12. júna 2023 a má platnosť do 31. augusta 2024.

Na nákup uvedeného súboru je možné použiť príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu.


Živé obrázky 3

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod č. 2023/7463:13-C2901 súbor edukačných publikácií Učebnica Živé obrázky 3 – Slovenský jazyk pre tretí ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Pracovný zošit k učebnici Živé obrázky 3 – Slovenský jazyk pre tretí ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Doložka nadobúda účinnosť 21. augusta 2023 a má platnosť do 31. augusta 2026.

Neprehliadnite!

Nasledujúca ponuka sa týka škôl, ktoré používajú učebnice a pracovné zošity Živé obrázky.

Ak máte záujem bezplatne získať flipbook (elektronická verzia publikácie, v ktorej sa dá listovať - využiteľná na interaktívnej tabuli) publikácie, ktorú na škole používate, vyplňte, prosím, nasledujúci formulár. Po overení mailu získate ďalšie informácie.

V prípade Vášho záujmu vyplňte formulár - kliknite sem!