Aktuality

Najnovšie informácie

ŽIVÉ OBRÁZKY 2 SÚ SCHVÁLENÉ AŽ DO ROKA 2027

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky schválilo pod č. 2024/9994:6-C2901 edukačné publikácie: 

Živé obrázky 2 Slovenský jazyk pre druhý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským, 

Pracovný zošit k učebnici Živé obrázky 2 Slovenský jazyk pre druhý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. 

Doložka nadobúda účinnosť 12. júna 2024 a má platnosť do 31. augusta 2027.

Na nákup uvedeného súboru je možné použiť príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu.


Vážení priatelia,

radi by sme Vás informovali, že 8. apríla 2024 sme požiadali o schvaľovaciu doložku pre :

  • učebnicu Živé obrázky 4: Slovenský jazyk pre štvrtý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
  • pracovný zošit k učebnici Živé obrázky 4: Slovenský jazyk pre štvrtý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Čakáme na vyjadrenie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Akonáhle dostaneme odpoveď, ihneď Vás budeme informovať (na tomto mieste).

Avšak s radosťou Vám oznamujeme, že už je možné objednávať učebnicu, pracovný zošit a metodickú príručku pre štvrtý ročník. S distribúciou objednaných publikácií začneme v prvej polovici júla. Sme pripravení rešpektovať Váš návrh na termín dodania (napr. posledný augustový týždeň). Ak máte záujem o doručenie v konkrétny termín, nezabudnite túto skutočnosť vyznačiť v objednávke.

Rovnako sa to týka aj pomôcok pre štvrtý ročník, ktoré budú dostupné v e-shope do konca mája 2024.