Nyelvtan zsebkönyv

Leírás:

Ez a brosúra tartalmazza azokat a nyelvi jelenségeket, amelyekkel a tanulók az 1., 2., 3. és 4. osztályban találkoztak:

 • a főnevek felosztása nemek szerint,
 • hogyan képezzük a főnevek többes számát hímnemben, nőnemben és semleges nemben, a 2, 3, 4 számok használata többes számú főnevekkel
 • az eszközhatározók használata (kivel utazom, mivel utazom, mivel írok, rajzolok…, mosakszom, törülközöm…)
 • birtokos névmások használata,
 • igeragozás jelen, múlt és jövő időben,
 • visszaható igék használata (používanie SA, SI v činnostiach),
 • szlovák ábécé és a hangok felosztása,
 • szótagolás,
 • a mondatok felosztása, példák a kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó és óhajtó mondatokra,
 • leggyakoribb kérdőnévmások,
 • tőszámnevek 3000-ig, sorszámnevek 10-ig
 • "na, v, pri, pod, za , nad, pred, medzi" elöljárószavak ábrázolása.

ISBN 978-80-69054-14-1

Anyaga: A brosúra mérete A5, 20 oldalból áll.

3,00 €
Áfa nélkül 2,73 €