Fontos információk

A Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sport Minisztériuma 2021/13401: 5-A2201 szám alatt beiktatta az ajánlott tansegédeszközök sorába az Élő képek 1 tankönyvet és munkafüzetet a szlovák nyelv oktatására a magyar tannyelvű alapiskolák 1. osztálya számára. Az ajánlási záradék 2021. június 23-án lépett hatályba, és 2026. augusztus 31-ig érvényes.

Az említett tankönyvcsomag megvásárlásához igénybe lehet venni az állami költségvetésből oktatási kiadványokhoz nyújtott hozzájárulást.

A Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sport Minisztériuma 2023/7460:7-C2901 szám alatt jóváhagyta az Élő képek 2 tankönyvet és munkafüzetet a szlovák nyelv oktatására a magyar tannyelvű alapiskolák 2. osztálya számára. Az ajánlási záradék 2023. június 12-én lépett hatályba, és 2024. augusztus 31-ig érvényes.


Az említett tankönyvcsomag megvásárlásához igénybe lehet venni az állami költségvetésből oktatási kiadványokhoz nyújtott hozzájárulást.

FIGYELEM!

A Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sport Minisztériuma  2023/7463:13-C2901 szám alatt jóváhagyta az Élő képek 3 tankönyvet és munkafüzetet a szlovák nyelv oktatására a magyar tannyelvű alapiskolák 3. osztálya számára. Az ajánlási záradék 2023. augusztus 21-től és 2026. augusztus 31-ig érvényes.

Az említett tankönyvcsomag megvásárlásához igénybe lehet venni az állami költségvetésből oktatási kiadványokhoz nyújtott hozzájárulást.

ÉlŐ képek 3

Négy hónap feszültséggel teli várakozás után (2023.07.06.) végre megérkezett a válasz a minisztériumból a 3. osztály részére készült tankönyvcsomagra. Sajnos nem szolgálhatok jó hírrel. A minisztérium nem hagyta jóvá a tankönyvet és a munkafüzetet. A határozat ellen ellenvetést nyújtottunk be.

A fejleményekről tájékoztatni fogok.

Azok számára, akik mindezek ellenére úgy döntenek, hogy a mi tankönyvünket fogják használni a 3. évfolyamban is, megnyugtatásul közöljük, hogy a tankönyvet és munkafüzetet hivatalosan használhatják a tanítási órákon.

Mivel a 3. osztály részére készült tankönyveket nem lehet a minisztériumi pénzcsomagból téríteni, ezért mindazok részére, akik igénylik (a megrendelésnél a megjegyzésekben kérjük feltüntetni ezt az igényt), a 3. osztályos tankönyveknél és munkafüzeteknél a fizetési határidőt meghosszabbítjuk október végéig. A kért tankönyveket a nyár folyamán kézbesítjük.

Figyelem

Na vzdelávanie v školách, podľa § 13 zákona 245/2008, sa používajú:

  • edukačné publikácie schválené ministerstvom školstva (na nákup týchto je možné použiť  príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu)
  • a iné edukačné publikácie a edukačný softvér, ktoré nie sú schválené ministerstvom školstva a sú v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania .